Wystawy / Shows
   
 
 
Wystawa - Show
  Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich
Zgodnie z decyzją ZG ZKwP w wystawie mogą brać udział psy/suki należące do następujących grup i sekcji: Grupa 3 sekcje 1 i 2, Grupa 4, Grupa 5 sekcje 2, 7 oraz dwie rasy z sekcji 6, Grupa 6, 7, 8 i 10 oraz wybrane rasy myśliwskie nieuznane przez FCI.

Hunting-dogs National Show

Miasto - City, Date - Date

Przechlewo, 23.04.2023

Miejsce - Place

  teren byłego Lotniska Wojskowego Sąpolno-Konarzyny, gm.Przechlewo

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

7.04.2023

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie wystawy.NET w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 10 zł.


Wystawcy krajowi - opłaty wnoszone do 7.04.2023 r. 
(dotyczy wyłącznie członków ZKwP i psów zarejestrowanych w ZKwP)
- za każdego psa  120 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów  60 zł
- za psa rasy polskiej  60 zł
- za psa z tytułem CIB/CIE  60 zł
- konkurs Młody Prezenter  60 zł


ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment. If the fee is not paid, entry will be canceled.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 3 PLN.


Foreign exhibitors - up to 7.04.2023
- for the every dog  120 PLN
- minor puppy, puppy and veteran class, polish breeds, CIB/CIE  60 PLN

- Junior Handling 
60 PLN 

Konto bankowe - Bank account

Bank Spółdzielczy w Chojnicach 
51 8146 0003 0000 0211 2000 0010

Planowana obsada sędziowska - Judges

 

Grupa 3
    Daiva Rimaityte (LT)

Grupa 4
    Daiva Rimaityte (LT)


Grupa 5
    Katarzyna Szutkiewicz (PL)


Grupa 6
    Andrzej Szutkiewicz (PL)


Grupa 7
    Daiva Rimaityte (LT)


Grupa 8
    Katarzyna Szutkiewicz (PL)


Grupa 10
    Andrzej Szutkiewicz (PL)


Rasy nieuznane przez FCI
    Andrzej Szutkiewicz (PL)
    Chart kirgiski Tajgan
    Chart środkowoazjatycki Tazy
    Gończy litewski
    Gończy rosyjski
    Hortaja
    Patterdale Terrier
    Polski spaniel myśliwski
    Silken Windhound
    Silken Windsprite

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie.Klasy - Classes:

  Młodszych Szczeniąt / Minor Puppy Class  - 4 - 6 miesięcy / 4-6 months
Szczeniąt / Puppy Class - 6 - 9 miesięcy / 6-9 months
Młodzieży / Junior Class - 9 - 18 miesięcy / 9-18 months
Pośrednia / Intermediate Class - 15 - 24 miesięcy / 15-24 months
Otwarta / Open Class - od 15 miesięcy / from 15 months
Użytkowa / Working Class - od 15 miesięcy, z wymaganym certyfikatem użytkowości. / From 15 months, FCI working certificate must be enclosed
Championów
/ Champion Class  - z zatwierdzonym tytułem Championa. / Documentation for national or international championship must be enclosed.
Weteranów / Veteran Class - powyżej 8 lat / from 8 years.