Wystawy / Shows
   
Plan sędziowania / Plan of judging         

Uwaga !
Nastąpiła zmiana sędziego Zamiast p. Małgorzaty Rogozińskiej, sędziować będzie p. Elżbieta Augustyniak.


Wykaz wystawców / List of exhibitors

(pliki PDF / PDF files)
 
 
Wystawa - Show
  KLUBOWA WYSTAWA CHARTÓW POLSKICH

Miasto - City, Date - Date

Chojnice, 29.08.2020

Miejsce - Place

boisko Szkoły Podstawowej - 89-608 Swornegacie, ul. Szkolna 11

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

21.08.2020

Opłaty - Entry Fees

Wystawcy krajowi (dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP) - opłaty wnoszone do 21.08.2020

- pierwszy pies  100 zł
- drugi i trzeci pies  80 zł
- kolejne psy  15 zł
- konkurencje hodowlane  bezpłatnie

Foreign exhibitors


- First dog  100 PLN
- Second dog  80 PLN
- Third dog  80 PLN
- More dogs  15 PLN
- Breeding competitions  free of charge

Konto bankowe - Bank account

Bank Spółdzielczy w Chojnicach 
51 8146 0003 0000 0211 2000 0010

Adres organizatora - Organizer's address

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Chojnicach
pl.Jagielloński 2, 89-600 Chojnice
(Poland)
tel.
/phone (0048) 52-397-48-06 lub 668-252-203
Biuro czynne: wt, pt 16 - 19 /
Office hours: Tuesday, Friday 4.00 p.m. - 7.00 p.m.


Planowana obsada sędziowska - Judges

  Elżbieta Augustyniak (PL) - zmiana sędziego
 
 

Obsada sędziowska może ulec zmianie.


   

Aktualizacja / Update: 26-08-2020